PRIMO MARELLA GALLERY
PRIMO MARELLA GALLERY
Ifeoma U. Anyaeji

Ifeoma U. Anyaeji

nata nel 1981 a Benin (Nigeria)

Ifeoma U. Anyaeji - Wele Oche (Take a seat)
Wele Oche (Take a seat)
2017
Tecnica mista
Cm 304 x 89 x 91
Ifeoma U. Anyaeji - Wele Oche (Take a seat)
2017 - Tecnica mista - Cm 304 x 89 x 91
Ifeoma U. Anyaeji - Tụtụ echi (The next morning)
Tụtụ echi (The next morning)
2017
Tecnica mista
Cm 140 x 15 x 69
Ifeoma U. Anyaeji - Tụtụ echi (The next morning)
2017 - Tecnica mista - Cm 140 x 15 x 69
Ifeoma U. Anyaeji - Umu Ada (The children of the first doughter)
Umu Ada (The children of the first doughter)
2016
Tecnica mista
Cm 203 x 199 x 166
Ifeoma U. Anyaeji - Umu Ada (The children of the first doughter)
2016 - Tecnica mista - Cm 203 x 199 x 166
Ifeoma U. Anyaeji - Etiti Etitti 8 (Center, center)
Etiti Etitti 8 (Center, center)
2016
Tecnica mista
Cm 207 x 127 x 27
Ifeoma U. Anyaeji - Etiti Etitti 8 (Center, center)
2016 - Tecnica mista - Cm 207 x 127 x 27
Ifeoma U. Anyaeji - A no m
A no m'eba, ma na anoho mu eba (I am here, but I am not here - presence, absece)
2016
Tecnica mista
Cm 131 x 216 x 84
Ifeoma U. Anyaeji - A no m'eba, ma na anoho mu eba (I am here, but I am not here - presence, absece)
2016 - Tecnica mista - Cm 131 x 216 x 84
Ifeoma U. Anyaeji - Sit with me
Sit with me
2013
Tecnica mista
Cm 100 x 54 x 76
Ifeoma U. Anyaeji - Sit with me
2013 - Tecnica mista - Cm 100 x 54 x 76